VINTAGE LOVE | ARROW CUSTOMER

06/06/2020 - Đăng bởi : ARROW TEAM

𝑭𝒓𝒆𝒆 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆, 𝒇𝒓𝒆𝒆 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒕𝒚𝒍𝒆 ..

Người ta nói, nếu bạn thương bất cứ ai, bất cứ nơi nào một cách chân thành, bạn sẽ thấy được những điều bình yên nơi đó, thật dịu dàng và bình dị.
Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, ghi giữ những tháng ngày tuyệt vời nhất, được sống trọn vẹn với tình yêu của mình.
Cảm ơn những bức ảnh thật tuyệt từ bạn Minh Hà cùng Gori Vietnam, đây cũng chính là nguồn động lực để ARROW cố gắng mỗi ngày .. được đồng hành cùng bạn trên những cung bậc cuộc sống.